webUpomínka

WebUpomínka je interaktivní aplikace pro snadné zobrazení nejaktuálnějších informací a jednoduchou manipulaci s dluhem pro dlužníka prostřednictvím webového prohlížeče.

Aplikace umožňuje zobrazit nejaktuálnější informace o dluhu, včetně informací o splátkovém kalendáři s přehledem došlých plateb a platební symboly pro okamžitou úhradu dluhu. Navíc je v aplikaci uchovávána kompletní historie financí, kontaktů (e-mailů, telefonních čísel a adres), všech dokumentů týkajících se dluhu (upomínky, splátkové kalendáře, žádosti apod. zaslané inkasní společností) a poznámek od společnosti.

Kromě zobrazení informací ale aplikace umožňuje především okamžitou manipulaci s dluhem. Subjekt tedy může přidat své aktuální kontakty, aby jej inkasní společnost mohla kontaktovat, vkládat dotazy prostřednictvím poznámek a dokonce i přidat soubor adresovaný pro inkasní společnost (obsahující např. potvrzení o platbě, rozpor dluhu nebo dotazy na společnost).

Akce

Velkou výhodou aplikace je interakce prostřednictvím nadefinovaných akcí, které ještě zvýší pohodlnost práce se systémem, protože umožní zaslat některé typy SMS nebo vyžádat si zaslání potřebného dokumentu nebo navrhnout splátkový kalendář. webUpomínka obsahuje akce, které může subjekt vyvolat, Mezi ně patří například:

 • Navrhnout splátkový kalendář
 • Zavolejte mi zpět
 • Zaslat informační SMS
 • Zaslat SMS s platebními symboly
 • Vyžádat informační dopis

Všechny tyto akce jsou navrhnuty s cílem co nejvyšší intuitivnosti ovládání, a díky tomu subjekt provádí všemi akcemi tak, aby zadal nezbytné údaje požadované inkasní společností.

To vše může subjekt učinit z pohodlí domova bez nutnosti hledání došlých papírových upomínek, volání do inkasní společnosti za účelem zjištění aktuálního stavu, nebo jiného způsobu kontaktování s delší odezvou (poštou, e-mailem apod.), protože vše potřebné najde v aplikaci WebUpomínka, která veškeré informace páruje přímo k dluhu, a tudíž se zkracuje lhůta pro zpracování a zařazení dokumentů k případu dluhu. Subjekt má tedy informace přehledně a pohromadě na jednom místě a nemusí je zdlouhavě zjišťovat z jiných zdrojů.

Aplikace obsahuje informace o krocích provedených v aplikaci tzv. log akcí, což umožňuje uchovávat přehled, jaké kroky uživatel v aplikaci vykonal.

Výhody pro mandanta pohledávky

 • Získání dalších aktivních kontaktů na subjekt
 • Odklonění části informativních hovorů (zjišťování základních informací, žádostí o splátkové kalendáře atd.)
 • Alternativní kanál pro dlužníky, kteří preferují jiný typ komunikace než telefonní
 • Usnadnění práce pro Backoffice oddělení (pošta je přiřazena přímo k případu a tudíž není nutné provádět identifikaci každého došlého dokumentu a zároveň ho skenovat do systému)
 • Zvýšení úspěšnosti kontaktování dlužníka na jeho vlastní přání

Výhody pro subjekt

 • Sumarizace aktuálních informací o dluhu snadno dostupná přes internet
 • Možnost vkládání souborů, dotazů a aktuálních kontaktů
 • Možnost vyvolání akcí

Možnosti nasazení

Aplikace může být nasazena samostatně a zaimplementována do stávajícího systému klienta, nebo jako část inkasního systému Collectora. Obsah aplikace je také možné přizpůsobit dle požadavků klienta, tudíž není žádný problém zaimplementovat požadavkyspecifické pro danou společnost.

administrátory systému jsou připraveny samostatné moduly bezpečnosti a auditu pohybu uživatelů v systému, včetně možnosti vykazování činnosti, pauza aktivit pro efektivní využití času.

Úspora firemních nákladů
Zrychlení komunikace mezi dlužníkem a mandantem pohledávky
Získání komunikačního kanálu
Správa vlastního dluhu
Reflektuje nové moderní světové trendy

Navštivte microsite

Dozvědět se více

Materiály ke stažení

Stáhnout produktové materiály
- zjistěte více o produktu -

Technická stránka a bezpečnost

WebUpomínka pro dlužníky je webová aplikace, která běží na cloudovém řešení. Je postavená na vlastním PHP frameworku a je podporována MySQL clusterem.

Aplikace běží v každém moderním webovém prohlížeči (IE 9+, FF 14+, Chrome 12+, Opera 9.5+) a je nezávislá na operačním systému.

Každému klientovi je poskytována vlastní upravená verze dle jeho dodatečných potřeb a požadavků.

Autentizace uživatelů je zabezpečena bezpečným systémem, vysokým šifrováním uživatelských dat.

Bezpečnost komunikace s aplikací je zajištěna SSL certifikátem.

Data v systému jsou striktně oddělena pro každého klienta zvlášť a není tak možné, aby došlo v tomto směru k úniku informací.

Využíváme pro odesílání e-mailů a sms externí systém, který je schopný odesílat statisíce kusů bez rizika, aby byly označeny jako spam.