webKlient

Aplikace webKlient je online kanál spojující klienta (vlastnícího pohledávky) a inkasní společnost (vymáhající dluh) s využitím moderních technologií, jejichž přínos na inkasním trhu v posledních letech světově narůstá. Přístup pro klienty je jasným krokem k úspěšnosti na obou stranách, jak na straně klienta v získání vymáhaných peněz, tak na straně inkasní společnosti, která snadno zajistí rychlý, a pro klienta transparentní způsob vymáhání pohledávek.

Úspora času

Veškeré informace se párují přímo k dluhu, a tudíž se zkracuje lhůta pro zpracování a zařazení dokumentů k pohledávce a šetří čas lidských zdrojů.

Přehled v reálném čase

Díky aplikaci klient získá přehled nad vymáhanými pohledávkami v reálném čase, a tudíž není nutné zasílat informační dávky o změnách nad vymáhaným portfoliem.

Zpětně je zachovávána kompletní historie změn u všech vložených pohledávek, což klientovi poskytne stručný přehled o všech krocích provedených za účelem vymožení nesplacené pohledávky.

Import nových pohledávek

Hlavní předností webKlienta oproti jiným řešením, je možnost online vložení nových pohledávek k vymáhání, která šetří čas oproti jinému způsobu předávání dat (e-maily, datové nosiče atd.) o více jak polovinu času. Po vložení jsou data ihned dostupná a společnost je může začít ihned zpracovávat nebo v případě automatického zpracování datových dávek využívat pro vymáhání. Tento způsob může nahradit potvrzování povolení dávek pro spuštění inkasních kroků.

Ohlídejte si své portfolio

Navíc jsou v aplikaci obsaženy statistiky, které poskytnou rychlý souhrnný přehled o úspěšnosti vymožených peněz na všech případech nebo informace o jednotlivých pohledávkách. Navíc statistika obsahuje informace o ukončených případech nebo problémových pohledávkách.

Aplikace obsahuje informace o krocích provedených v aplikaci tzv. akce provedené klientem, což umožňuje uchovávat přehled, jaké kroky klient v aplikaci vykonal.

Klientské akce v pohledávce

Interaktivita aplikace je podporována možnostmi, pomocí kterých může klient obsloužit své portfolio. Níže jsou vyjmenovány některé z nich.

  • kontrola došlých plateb
  • odpovědi na dotazy od dlužníka nebo mandanta pohledávek
  • navýšení dluhu
  • nahlášení platby
  • přiložení dokumentů k pohledávce
  • stáhnutí reportů

Zrychlení komunikace
Reportování nových pohledávek
Statistiky o stavu vymáhání
Informování klienta v reálném čase

Materiály ke stažení

Stáhnout produktové materiály
- zjistěte více o produktu -

Možnosti nasazení a přizpůsobení

webKlient je modulární s možnostmi napojení i na stávající interní systém bez nutnosti provozování inkasního systému collectora, a je otevřená pro rozšiřování dle specifických požadavků klienta.

Aplikaci lze nasadit společně s inkasním systémem collectora nebo přístupem pro dlužníky webUpomínka. Vzhled aplikace je možné přizpůsobit podle firemní identity klienta, takže umožňuje zachovávat firemní či korporátní standardy.