Naši spokojení klienti

Vaše spokojenost je vždy naším cílem.

Spolupracujeme s
Equa Bank

2013 - dosud

webMarketing včetně rozšiřování podle požadavků, vývoj aplikací na míru, webUpomínka v testovací fázi

Navštívit stránku Referenční studie

Společnost collectora software s. r. o. po analýze našich požadavků nabídla adekvátní produkt webMarketing, který obsahuje balíček jednotlivých vzájemně propojených komunikačních aplikací. Implementovaný nástroj byl integrován s interním CRM systémem banky a nabízí tak automatizovanou komunikaci s klientem v průběhu jeho životního cyklu. Implementací informačního a komunikačního systému webMarketing bylo dosaženo úspory nákladů díky plně automatizovanému řešení, zvýšení efektivity a konečné konverze kampaní díky garantovanému doručení emailových/SMS zpráv a vizuálnímu zpracování komunikace, zvýšení kvality rozhodování na základě reportů ze systému a možnosti A/B testování. Po implementaci aplikace webMarketing budeme dál sledovat vývoj nových produktů v collectora software a budeme využívat helpdesk podporu.

Tomáš Veselý
, Head of Liability Products ve společnosti Equa Bank, a. s.

CreditExpress

2014 - dosud

Inkasní systém collectora, přístup pro dlužníky webUpomínka

transcom

2010 - 2014

Inkasní systém collectora, služby platformy Datora a Detectora, webMarketing, webUpomínka, vývoj aplikací na míru a outsourcing lidí

Proficredit

2014 - dosud

Inkasní systém collectora, úpravy systému dle potřeb.

Společnost collectora software s. r. o. jsme si vybrali jako partnera pro dodávku inkasního software včetně aplikace webKlient zejména z důvodu několikaletých zkušeností této firmy v oblasti vývoje software pro správu pohledávek Již od prvního kontaktu s touto firmou jsme hodnotili velice pozitivně jejich vstřícný a aktivní přístup. Dohodnuté termíny byly plněny a komunikace s pracovníky společnosti collectora software s. r. o. byla vždy rychlá, otevřená a efektivní. Implementace aplikace collectora pro potřeby společnosti Creditreform, která zpracovává pohledávky zejména v oblasti B2B, byla uskutečněna ve velmi krátké době a s poskytovanými službami jsme spokojeni. Velmi vítáme i další možnosti budoucí spolupráce a postupné rozšiřování aplikace o další funkcionality či implementaci dat z vlastní databáze a z externích zdrojů. Spolupráci se společností collectora software s. r. o. můžeme doporučit.
Crefoport

2012 - dosud

Inkasní systém collectora, služby platformy Datora a Detectora, webUpomínka, webKlient, vývoj aplikací na míru

Referenční studie Navštívit stránku

EOS KSI

2014 - dosud

Přístup pro dlužníky webUpomínka

Credit One

2014 - dosud

Implementace inkasního systému collectora, řešení pro tiskoviny, přístup pro dlužníky webUpomínka

Creditreform

2018 - dosud

Implementace inkasního systému collectora

Creo Valore

01/2014 - dosud

inkasní systém collectora včetně rozšiřování podle požadavků, přístup pro klienty webKlient

Navštívit stránku

Společnost Collectora software s.r.o. byla naší společností vybrána po přísném posouzení nabízených služeb v kontrastu s adekvátními cenovými relacemi za objednané služby. Před společností Collectora software s.r.o. jsme totožné úkoly zadaly k vypracování konkurenční společnosti, která našim představám nedokázala dostát a objednané služby nedodala ve smluveném termínu. Po změně dodavatele objednaných služeb na společnost Collectora software s.r.o. se práce na zadaných úkolech jednoznačně urychlily.

Pracovní tým společnosti je připraven věnovat se dialogu nad našimi individuálními potřebami, vše řádně vysvětlit a navrhnout efektivnější způsob řešení aplikace dílčích implementů do námi již obdrženého softwaru. Podpora na telefonu či emailu funguje až překvapivě rychle a to ve dne i v noci. V případě jakýchkoli nedostatků objednané úpravy předdefinovaných webových aplikací, je pracovní tým společnosti připraven vyjít bez dalšího vstříc, a to bez zbytečného odkladu a sjednat téměř okamžitou nápravu.

Míra profesionality dovoluje na jedné straně řešení našich zcela nestandardních objednávek a na straně druhé smysluplnou komunikaci s jednateli naší společnosti, kteří jsou v daném oboru neznalí terminologie i základních IT principů na kterých je software postaven. Vzhledem k výše uvedenému nemáme se společností Collectora software s.r.o. pocit, že jsme jedni z mnoha.

Vítězslav Moravec
, Jednatel ve společnosti Creo Valore, s. r. o.

Inkasný informačný systém je pre nás rozhodujúci, aby sme našim klientom vedeli poskytnúť top kvalitu pri riešení pohľadávok. Hľadali sme moderný softvér, ktorý bude zohľadňovať súčasné trendy v komunikácii, spracovaní dát. Tím spoločnosti Collectora naše potreby v plnej miere naplnil. Sme maximálne spokojní.

Ľubomír HAVIERNÍK
, Sales director ve společnosti DAVAR s. r. o.

DAVAR

2014 - dosud

Inkasní systém collectora, úpravy dle požadavků

Navštívit stránku

Asociace inkasních agentur

AIA
2010 - dosud

webMarketing (ankety, newslettery), návrh webu, logotypu a marketingových materiálů, poradenství spojené s agendou webu a provozem redakčního systému, tvorba webových stránek při příležitosti volby Osobnosti inkasního trhu

Navštívit stránku web Osobnost AIA

Často využíváme webMarketing, tvorba anket je jednoduchá a prostředí intuitivní. WebAnketovník využíváme jak pro rozsáhlé tak i pro jednoduché ankety s jednou otázkou. WebAnketovník nabízí přehledný a jasný výstup. Společnost collectora software je pro nás kvalitním a spolehlivým partnerem, který vždy najde řešení a je ochotný zodpovědět naše dotazy k webu či IT oblasti téměř kdykoliv.

Ing. Ivana Šárová
, výkonná asistentka v Asociaci inkasních agentur

V současné době testujeme inkasní systém Collectora a Webovou upomínku. Systém Collectora se nám zdá jako dobré komplexní řešení pro inkaso, a sympatizujeme s možností otevřeného modulárního přístupu. Bohužel zatím nemůžeme systém hodnotit při plném nasazení z důvodu testovací fáze spolupráce. Webová upomínka je jednoduchý a efektivní nástroj, který umožňuje otevřenější přístup vůči dlužníkům a pomáhá udržet krok s moderními technologiemi.
06/2013

Agnes Balazs
, generální ředitelka ve společnosti Consequence Europe Magyarország Kft.

Consequence Europe Magyarország

Consequence Europe
01/2013 – dosud

Inkasní systém collectora , přístup pro klienty webKlient

Navštívit stránku

admez
2012 - 2014

Implementace aplikace WebMarketing a její rozvoj dle požadavků

Navštívit stránku

S produkty společnosti collectora software s. r. o. mám velmi dobré zkušenosti. Navíc firma svým přístupem k zákazníkovi dává najevo, že ji na něm opravdu záleží a snaží se o individuální úpravy a vylepšení podle přání zákazníka.

Tomáš Hájek
, výkonný ředitel v Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu

Testovali jsme inkasní systém Collectora a webUpomínku. S inkasním systémem Collectora byla naše společnost zcela spokojená, a líbil se nám široký záběr jeho funkcionalit. Na první pohled se nám systém zdál trochu složitý, ale po zorientování tyto problémy zcela odpadly. S ohledem na finanční rozpočet určený pro nákup inkasního softwaru jsme se nerozhodli pro využití systému. webUpomínka dobře slouží jako doplnění inkasního systému pro navázání bližší komunikace s dlužníky.

Bc. Tomáš Kiliján
, jednatel ve společnosti REVITAL SERVIS, s. r. o.

Revital servis
04/2013 – 06/2013

Inkasní systém collectora a webUpomínka v testování

Navštívit stránku

ACCEE

2013 - 2014

Implementace aplikace webMarketing, e-mailové služby

Velice se nám líbí možnost customizace aplikace vlastními silami, především díky možnosti variability nastavení. Po bližším zaučení hodnotíme systém jako zajímavý a nenáročný pro práci v odvětví inkasa a faktoringu. Slabší stránkou systému je méně intuitivní vedení. Celkově bychom ale hodnotili systém jako velmi dobré komplexní řešení pohledávkového servisu. Inkasní systém Collectora hodnotíme jako otevřený s velkými možnostmi přizpůsobení a rozvoje. Inkasní systém jsme testovali po dobu 6 měsíců

Klára Šestáková
, Head of Collect-out Bibby Financial Services, a. s.

Bibby Financial Services
09/2012 – 02/2013

Přizpůsobení a implementace inkasního systému collectora

Navštívit stránku

Gemilot s.r.o.

Gemilot
2010 - 2013

Serverhosting, dodávka programovacích prací v jazyce PHP a Java, poskytnutí HW technologie za účelem DB testingu technologie pro MySQL

Navštívit stránku

Se společností collectora software s.r.o. spolupracujeme od svého počátku, kdy jsme hledali silného strategického partnera v oblasti HW High Scalability.

Tato společnost to zcela splňuje, díky vysokým nárokům na své zařízení a různorodé portfolio klientů s vysokou mírou zatížení.

Lukáš Hakoš
, jednatel ve společnosti Gemilot, s. r. o.

asins

2012 - 2014

Návrh a tvorba webu, poradenství spojené s agendou webu a provozem redakčního systému

linart

2013

Tvorba a údržba webových stránek, poradenství, vývoj e-shopu na míru

exekutor

2013 - 2014

Tvorba a údržba webové prezentace, rozšiřování stávajících nástrojů, vývoj aplikací na míru a zajištění technické podpory úřadu