Spokojenost klientů zajišťujeme pomocí našeho informačního systému, který díky svému členění do jednotlivých modulů může být nasazen jak do prostředí malé společnosti o několika uživatelích, tak v prostředí korporátních společností se stovkami uživatelů.

Mezi našimi projekty najdeme řešení jak v globální správě agendy klienta, tak i řešení dílčích procesních kroků. Společnosti tak využívají například tato řešení:

  • správa pohledávek v jejich ranném stádiu mimosoudního vymáhání
  • správa pohledávek v soudním, dědickém, trestním, exekučním řízení
  • zajištění elektronické komunikace (e-mailing, SMS, korespondence, datová schránka)
  • správa designu elektronické komunikace, vytváření HTML šablon
  • online rozhraní pro komunikaci s partnery (přenos dat, dokumentace a dalších)
  • vyhledávání a monitoring proti veřejným rejstříkům

Naši klienti mají velká očekávání a jsou nároční v požadavcích stran dostupnosti řešení, která jsou na trhu k dispozici. Pro naplnění jejich přání spolupracujeme s nejlepšími mezi které patří například následující společnosti. Aktivně pracujeme na zajištění takových funkcí, které jsou v dnešní konkurenční době zárukou vysoké efektivity.Rádi Vám představíme naše řešení při osobním setkání. Kontaktujte nás!