Collectora

Inkasní systém

collectora je webová aplikace určená pro inkaso, správu a řešení pohledávek ve všech jejích fázích včetně exekučního řízení. Inkasní systém je vhodný také pro menší společnosti, a v případě individuálních potřeb je možné jej přizpůsobit dle požadavků.

Aplikace collectora byla vyvinuta s cílem poskytnout v jednoduchém a intuitivním prostředí maximum potřebných funkcionalit, které podpoří vymáhání a zrychlí celý inkasní proces.

  • vymáhání jménem klienta (rané inkaso) – early collection
  • vymáhání upomínáním – soft collection
  • mimosoudní vymáhání – hard collection
  • předsoudní vymáhání – pre law collection
  • soudní vymáhání – law collection
  • exekuční vymáhání – execution enforcement

Import pohledávek

Prostřednictvím inkasního systému je možné naimportovat pohledávky (případy) a nahrát k nim předpřipravené akce, tzv. akční plány, které umožňuji spravovat všechny kroky ve vymáhání tak, jak jdou v čase za sebou. Import i spouštění plánů lze provádět automaticky i manuálně, aby nebylo nutné měnit zavedené postupy.

Na každý projekt či importovanou dávku pohledávek je možné si nastavit podmínky akcí tak, aby bylo možné proces zautomatizovat. Prakticky to například znamená, že je možné nastavit minimální dlužnou částku, při které se vymáhání pohledávky automaticky ukončí, a tím se ušetří náklady na vymáhání příliš nízkých částek. Další možnou podmínkou pro spuštění automatické akce může být systémová kontrola přislíbené platby dlužníkem (pokud subjekt ve smluveném čase neuhradí splátku, informace se zaznamená a je zohledněna pro příští inkasní kroky).

K takto nahraným pohledávkám lze přiřadit přednastavené dokumenty (dopisy, emaily či SMS) nebo uživatele zodpovědné za případ (tzv. garanty).

Napojení na rejstříky

Napojením na veřejné či neveřejné rejstříky (např. ARES, ČSÚ, ISIR, OR, RES, RŽP apod.) je možné čerpat dostupná data vztahující se k subjektům daných pohledávek, a aktualizovat je přímo k případům a to třeba na denní bázi. Tyto informace často usnadní vymáhání s ohledem na dohledané kontakty, nebo upozorní na problémové pohledávky vzhledem k informacím o finanční situaci dlužníka.

Podpora pro Field collection

Aplikace podporuje také vymáhání prostřednictvím osobních návštěv (visitorů), které zvyšují šanci na vymožení u nedobytných pohledávek. Pro ně jsou připraveny sestavy zohledňující práci v terénu pro zobrazení na mobilních zařízeních nebo tisk.

V každém případu (pohledávce) jsou připraveny rychlé akce, které může operátor na daném případu vykonat, tak aby byly snadno dostupné kdykoliv, a v případě příchozího hovoru ho jednoduchým způsobem zaznamenaly.

Statistiky a reporting

Po vyčerpání všech inkasních kroků nebo ukončení vymáhání jsou dostupné předpřipravené statistiky, které poskytují komplexní přehled o úspěšnosti procesu. Umožňují zobrazit například přehled všech nákladů a výnosů detailně na každou pohledávku nebo souhrnně dle zvolených kritérií. Tvorba závěrečných zpráv je samozřejmostí. Pro co možná nejpřesnější měření efektivity vymáhání a celkového hospodaření, jsou nachystány podpůrné prostředky pro vykazování činností, pauz a aktivit tak, aby byly zohledněny ve statistikách.

Možnosti nasazení a přizpůsobení

Inkasní systém collectora je otevřená pro rozšiřování dle specifických požadavků klienta. Vzhled aplikace je možné přizpůsobit podle firemní identity klienta, takže umožňuje zachovávat firemní či korporátní standardy.

Inkasní systém collectora lze nasadit společně s přístupem pro klienty webKlient nebo přístupem pro dlužníky webUpomínka. Aplikace jsou spolu díky vzájemnému propojení připraveny okamžitě komunikovat, a předávat si data s klientem či dlužníkem. Tím lze urychlit inkasní proces, a zvýšit tak šanci pro splacení dluhu včetně snížení úspor na administrativních úkonech. 

Správa všech pohledávek s možností detailního vyhledávání
Ruční nebo automatické přidávání případů jednotlivě nebo v dávkách
Zautomatizování běžných činností (tisk dopisů, SMS, e-maily)
Automatický plán inkasních kroků vedoucí operátora při vymáhání
Import informací z veřejných i neveřejných rejstříků
Nástroj pro reportování úspěšnosti a efektivity vymáhání

Materiály ke stažení

Stáhnout produktové materiály
- zjistěte více o produktu -

Technická stránka a bezpečnost

Webová aplikace Collectora je založena na stabilní databázi MySQL a na spolupráci obslužných skriptů v jazyce PHP. Přístup pro uživatele je zajištěn pomocí individuálně určených přístupových práv. Přihlašování do aplikace pak má několik úrovní zabezpečení, které je možné definovat – od přihlášení pomocí jména a hesla až po kombinaci s bezpečnostními prvky, jako jsou osobní číselné kódy anebo jednorázové zasílání osobního kódu pomocí SMS zpráv.

Aplikace běží online v internetovém prohlížeči a je tudíž nezávislá na operačním systému. Díky tomu je zajištěna funkčnost prakticky na jakémkoliv zařízení, podporujícím nejběžnější webové prohlížeče. V rámci řešení je připravena také správa všech systémových hlášení, logů, hlídání funkčnosti procesů a další.

Bezpečnost aplikace Collectora a přidružených modulů je zajištěna na několika úrovních. Při komunikaci je použito silné šifrování pomocí SSL certifikátu, individuálně doplněné o další softwarové prvky, standardem je samostatný softwarový firewall. Systém nevyužívá flashovou platformu a je tudíž bez problémů dostupný nejen ve všech webových prohlížečích, ale především z různých typů zařízení (počítač, tablet, mobil).

Samotná data jsou ukládána v privátním datovém centru s nepřetržitou ostrahou, pro vyšší bezpečnost jsou šifrována na úrovni hardwaru a jejich konzistence je pod kontrolou softwarových aplikací.